Finansal Bilgiler

Özet Finansal Tablolar

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
  2015 2016 2017 2018 2019*
Hasılat 1.843 2.160 2.576 3.132 3.704
Düzeltilmiş FAVÖK** 213 268 382 421 560
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı** %11,5 %12,4 %14,8 %13,5 %15,1
Düzeltilmiş FAVÖK*** 238 312 409 505 579
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı*** %12,9 %14,5 %15,9 %16,1 %15,6
Net Kâr (43) (49) (133) (104) 18
Net Kar Marjı (%2,3) (%2,3) (%5,2) (%3,3) %0,5
           
Toplam Özsermaye 322 265 105 576 532
Toplam Varlıklar 2.302 2.435 2.721 3.239 3.606
Net Borç 1.210 1.259 1.381 1.243 1.465

* 2019 rakamları, 2018 yılı ile kıyaslanabilir olması için TFRS 16 etkisi hariç tutularak sunulmuştur.

** Düzeltilmiş (diğer gelir/gider faaliyetlerden kaynaklanan kur etkisi hariç)

*** Raporlanan FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kazanç )'ın net bir defaya mahsus (kazançlar)/zararlar ile TFRS’ye göre nakit çıkışı gerektirmeyen karşılık giderlerine göre düzeltilmesiyle hesaplanan FAVÖK