Finansal Bilgiler

Özet Finansal Tablolar

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
  2014 2015 2016 2017
Hasılat 1.518 1.843 2.160 2.576
Düzeltilmiş FAVÖK* 210 238 312 409
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı* 13,8% 12,9% 14,4% 15,9%
Net Kar 127 (43) (49) (133)
Net Kar Marjı 8,4% -2,3% -2,3% -5,2%
         
Toplam Özsermaye 368 322 265 105
Toplam Varlıklar 2.014 2.302 2.435 2.721
Net Borç 780 1.210 1.259 1.381

*Raporlanan FAVÖK/FAVKÖK’ün tek seferlik kur farkı gelir/giderleri ile TFRS’ye göre nakit çıkışı gerektirmeyen karşılık giderlerine göre düzeltilmesiyle hesaplanan FAVÖK/FAVKÖK