Finansal Bilgiler

Özet Finansal Tablolar

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
  2015 2016 2017 2018
Hasılat 1.843 2.160 2.576 3.132
Düzeltilmiş FAVÖK* 238 312 409 505
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı* %12,9 %14,4 %15,9 %16,1
Net Kâr (43) (49) (133) (104)
Net Kar Marjı (%2,3) (%2,3) (%5,2) (%3,3)
         
Toplam Özsermaye 322 265 105 576
Toplam Varlıklar 2.302 2.435 2.721 3.239
Net Borç 1.210 1.259 1.381 1.243

*Raporlanan FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kazanç )/FAVKÖK (Faiz, Amortisman, Vergi ve Kira Giderleri Öncesi Kazanç)’ın net bir defaya mahsus (kazançlar)/zararlar ile TFRS’ye göre nakit çıkışı gerektirmeyen karşılık giderlerine göre düzeltilmesiyle hesaplanan FAVÖK/FAVKÖK