Kurumsal Yönetim · Kurumsal Yönetim - Diğer Bilgiler

Bağımsız Denetim Firması

Şirketimiz ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte Türkiye) arasında 2018 yılı için imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında, Deloitte şirketimizin konsolide mali tablolarının denetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) iletilerek şirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır.