Finansal Bilgiler

Özet Finansal Tablolar

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
  2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 9A 2021* 9A 2022*
Hasılat 1.843 2.160 2.576 3.132 3.704 4.015 5.796 4.040 6.893
FAVÖK** 235 333 365 408 809 942 1.353 994 1.629
FAVÖK Marjı** %12,8 %15,4 %14,2 %13,0 %21,8 %23,5 %23,3 %24,6 %23,6
Net Kâr (43) (49) (133) (104) 56 123 355 215 1.079
Net Kar Marjı (%2,3) (%2,3) (%5,2) (%3,3) %1,5 %3,1 %6,1 %5,3 %15,7
                   
Toplam Özsermaye 322 265 105 576 238 349 669 552 1.479
Toplam Varlıklar 2.302 2.435 2.721 3.239 3.914 4.572 5.748 5.308 7.177
Net Borç 1.207 1.259 1.381 1.243 2.066 2.117 2.069 1.967 1.452

*2019, 2020, 2021, 9A 2021 ve 9A 2022 rakamları UFRS 16 etkisi dâhil olarak sunulmuştur.

**Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı.