Finansal Bilgiler

Özet Finansal Tablolar

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
  2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 1Ç 2021* 1Ç 2022*
Hasılat 1.843 2.160 2.576 3.132 3.704 4.015 5.796 1.211 2.187
FAVÖK** 235 333 365 408 809 942 1.353 291 501
FAVÖK Marjı** %12,8 %15,4 %14,2 %13,0 %21,8 %23,5 %23,3 %24,0 %22,9
Net Kâr (43) (49) (133) (104) 56 123 355 80 200
Net Kar Marjı (%2,3) (%2,3) (%5,2) (%3,3) %1,5 %3,1 %6,1 %6,6 %9,1
                   
Toplam Özsermaye 322 265 105 576 238 349 669 426 864
Toplam Varlıklar 2.302 2.435 2.721 3.239 3.914 4.572 5.748 4.925 6.266
Net Borç 1.207 1.259 1.381 1.243 2.066 2.117 2.069 2.050 1.984

*2019, 2020, 2021, 1Ç 2021 ve 1Ç 2022 rakamları UFRS 16 etkisi dâhil olarak sunulmuştur.

**Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı.