Finansal Bilgiler

Özet Finansal Tablolar

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
  2023* 1Ç 2023* 1Ç 2024*
Hasılat 25.831 6.010 7.960
FAVÖK** 6.655 1.330 2.034
FAVÖK Marjı** %25,8 %22,1 %25,5
Net Kâr 5.357 343 752
Net Kar Marjı %20,7 %5,7 %9,4
       
Toplam Özsermaye 14.834   15.161
Toplam Varlıklar 32.695   32.894
Net Borç 3.732   3.622

* 2023, 1Ç 2023  ve 1Ç 2024 rakamları TMS 29 etkisi dâhil olarak sunulmuştur.

**Brüt kârdan genel yönetim giderleri çıkarılıp amortisman ve itfa giderleri eklenerek hesaplanan FAVÖK ve FAVÖK marjı.