Finansal Bilgiler

Özet Finansal Tablolar

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
  2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
Hasılat 1.843 2.160 2.576 3.132 3.704 4.015
Düzeltilmiş FAVÖK** 238 312 409 505 834 1.049
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı** %12,9 %14,5 %15,9 %16,1 %22,5 %26,1
Düzeltilmiş FAVÖK*** 212 268 382 421 814 958
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı*** %11,5 %12,4 %14,8 %13,5 %22,0 %23,9
Net Kâr (43) (49) (133) (104) 56 123
Net Kar Marjı (%2,3) (%2,3) (%5,2) (%3,3) %1,5 %3,1
             
Toplam Özsermaye 322 265 105 576 238 349
Toplam Varlıklar 2.302 2.435 2.721 3.239 3.914 4.572
Net Borç 1.207 1.259 1.381 1.243 2.066 2.117

*2019 ve 2020 rakamları UFRS 16 etkisi dâhil olarak sunulmuştur.

**Düzeltilmiş FAVÖK, raporlanan FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kazanç)’ın net bir defaya mahsus (kazançlar)/zararlar ile TFRS’ye göre nakit çıkışı gerektirmeyen karşılık giderlerine göre düzeltilmesiyle hesaplanmaktadır.

***Düzeltilmiş (diğer gelir/gider faaliyetlerden kaynaklanan kur etkisi hariç)