Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetişim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul eden MLP Care tüm operasyonlarında "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uygun hareket etmeye gayret etmektedir.