Kurumsal Yönetim · Kurumsal Yönetim - Diğer Bilgiler

Bağımsız Denetim Firması

Şirketimiz ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC Türkiye) arasında 2022 yılı için imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında, PwC Türkiye şirketimizin konsolide mali tablolarının denetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) iletilerek şirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır.