Kurumsal Yönetim · Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu

Komiteler

Riskin Erken Saptanması Komitesi

MLP Care Riskin Erken Saptanması Komitesi Tüzüğü

Kurumsal Yönetim Komitesi

MLP Care Kurumsal Yönetim Komitesi Tüzüğü

Denetim Komitesi

MLP Care Denetim Komitesi Tüzüğü

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi

MLP Care Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Tüzüğü

  Başkan Üyeler
Kurumsal Yönetim Komitesi Tayfun Bayazıt

Meral Kurdaş
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı
Deniz Can Yücel

Riskin Erken Saptanması Komitesi Meral Kurdaş Tayfun Bayazıt
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı
Denetim Komitesi Tayfun Bayazıt Meral Kurdaş
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Meral Kurdaş Tayfun Bayazıt
Hatice Hale Özsoy Bıyıklı