Çalışan Odaklılık Talep Odaklılık Zaman Odaklılık Bilim ve Teknoloji Odaklılık Güven Odaklılık İletişim ve Estetik Odaklılık Randevu Odaklılık Doktor Odaklılık Misafir Odaklılık

Sağlık sektörüne yön veren
hastaneler grubu

Farklı bir iş modeli

MLP Care, Türkiye’de 2 marka ve 1 konsept altında 3 farklı fiyat seviyesi ile hizmet vermektedir. Bu strateji Şirket’in nüfusun farklı kesimlerini hedef almasına imkân tanımaktadır. Bunlar sırasıyla; Medical Park ve Liv Hospital markaları ve VM Medical Park konseptidir.

Lider sağlık grubu

MLP Care, bugün Bursa’dan Elazığ’a, Trabzon’dan Antalya’ya kadar 17 ilde 31 hastanesiyle özel sağlık sektörüne yön vermeye devam etmektedir.

2 yeni hastane

MLP Care, 25. kuruluş yıl dönümünde zincire 2 yeni hastane daha ekledi. İstanbul Pendik’te modern bir yatırıma imza attıktan sonra 31. hastanesini Mersin’de hizmete açan Şirket, Akdeniz Bölgesi’nin en önemli sağlık yatırımlarından birini tamamlamış oldu.

Sağlıklı bir halka arz

2018 yılında MLP Care’in halka arzı başarıyla tamamlandı. Yurt içinden ve yurt dışından yüksek kaliteli yatırımcıların ilgi gösterdiği halka arzın büyüklüğü toplam 1 milyar 384 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Kısaca MLP CARE

MLP Care; hastaneleri, iştirakleri ve bir aile bütünlüğü ile hareket eden 12 binden fazla bordrolu çalışanıyla, Türkiye sağlık sektöründe hizmet vermektedir.

MLP Care, Türkiye’nin en büyük multidisipliner hastane grubu konumundadır.

Temelleri 1993 yılında atılan MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), Medical Park ile başladığı yolculuğuna Liv Hospital markası ve VM Medical Park konsepti ile çeyrek asırdır güçlü ve istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Bursa’dan Elazığ’a, Trabzon’dan Antalya’ya kadar 17 ilde, 31 hastanesiyle sektöre yön veren en büyük sağlık grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. MLP Care; hastaneleri, iştirakleri ve bir aile bütünlüğü ile hareket eden 12 binden fazla bordrolu çalışanıyla, Türkiye sağlık sektöründe hizmet vermektedir.

Güçlü markası ve farklı segmentleri hedef alan geniş hizmet yelpazesi ile MLP Care, Türkiye’nin en büyük multidisipliner hastane grubudur. Hastanelerdeki saha operasyonları ile merkez yönetimi destekleyen merkezi bir iş modeliyle çalışan şirket, gerçek anlamda ülke geneline yayılmış bir ağa sahiptir. MLP Care’in hastane ağı nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehirleri kapsamaktadır.

MLP Care’in iş modeli dengeli bir ödeyici profiliyle desteklenirken şirket, hızlı ve kârlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Sektöre ilişkin derin bilgi ve birikime sahip olan üst düzey yönetim ekibi, MLP Care bünyesine Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından ve diğer şirketlerden katılmıştır.

Farklı Segmentleri Hedefleyen 2 Marka ve 1 Konsept

ORTA-ÜST SEGMENT

KİTLESEL PREMIUM

PREMIUM

Dengeli Bir Yapıya Sahip Gelir Portföyü
MLP Care, Türkiye’de 2 marka ve 1 konsept altında 3 farklı fiyat politikası ile hizmet vermektedir. Bu strateji Şirket’in nüfusun farklı kesimlerini hedef almasına imkân tanımaktadır. Bunlar sırasıyla; Medical Park ve Liv Hospital markaları ve VM Medical Park konseptidir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’nun Mesajı

Halka arzdan aldığımız gücü kısa zaman içinde pek çok sürecimize yansıtabildiğimize inanıyorum. Bunu stratejik önceliklerimizin günlük çalışma hayatımıza daha derin nüfuzunu sağlayarak ve iş yapış biçimlerimizi yenilikçi yaklaşımlarla bir adım öteye taşıyarak başardık.

Değerli Paydaşlarımız,

Finansal tablolarımız geçtiğimiz yılı, söz verdiğimiz gibi güçlü büyüme ile tamamladığımızı ortaya koyuyor. 2018 yılında hem yurt içi hem de sağlık turizmi gelirlerimizi artırdık. Başarı ile gerçekleştirdiğimiz halka arzımız ise grubumuzun tarihçesinde dönüm noktalarından biri olarak yerini aldı.

Önemli bir finansman kaynağı olarak bilançomuzu güçlendirmemize destek olmanın yanı sıra, kurumsallaşma süreçlerimizi derinleştirmemize de ivme kazandıran halka arzımıza ek olarak, geçtiğimiz yıl bizleri gururlandıran bir diğer konu da vaat ettiğimiz gibi iki yeni hastaneyi ülkemizin hizmetine sunmak oldu. Sırasıyla İstanbul’un Pendik ilçesinde ve Mersin’in kalbinde açtığımız iki hastanemiz, diğer şubelerimiz ile birlikte her gün binlerce insanımıza sağlık hizmeti sunuyor.

Halka arzdan aldığımız gücü kısa zaman içinde pek çok sürecimize yansıtabildiğimize inanıyorum. Bunu stratejik önceliklerimizin günlük çalışma hayatımıza daha derin nüfuzunu sağlayarak ve iş yapış biçimlerimizi yenilikçi yaklaşımlarla bir adım öteye taşıyarak başardık.

İş dünyasında çevik çalışma olarak anılan, bizim ise dinamik hastanecilik olarak benimsediğimiz anlayış sayesinde, 2018 yılında süreç iyileştirmelerimizi hızlandırdık; çapraz fonksiyonel takımlar oluşturarak, sağlık sektöründeki trendleri ve misafirlerimizin değişen beklentilerini analiz ettik. Misafir taleplerinin esnek çalışma saatleri ile karşılanması gibi hizmet ve randevu süreçlerimize dair pek çok çıktıya ulaşarak, daha fonksiyonel ve değişime açık bir model oluşturduk. Taleple Uyumlu Randevu Sunumu (TURS) ile bir yandan randevu sayısının optimizasyonuna bir yandan da mutlak hasta memnuniyetinin sağlanmasına en üst düzeyde önem vermeye çalıştık.

Bu çalışmalar doğrultusunda geride bıraktığımız yıl içinde odak alanlarımızda kayda değer iyileşmeler sağladığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Yılsonuna doğru hasta memnuniyeti oranlarımızın şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaşması, hastane tavsiye oranımızın Ağustos ayından Kasım ayına yaklaşık 12 puan artması gibi başarılı sonuçlarını, doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi olarak kabul ediyoruz.

Bir diğer gösterge olarak da 2018 yılında aldığımız uluslararası ödülleri sayabiliriz. Brandon Hall Grup Mükemmeliyet Ödülleri’nin “Kurum Değişim Stratejisini Destekleyen En İyi Eğitim Programı” kategorisinde altın ödülün sahibi olduk. Memnuniyeti odak noktasına koyan çağrı merkezi ekibimizin projeleri International Business Stevie Awards’ta “Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı” ve “Yılın Müşteri Hizmetleri Takımı” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Bu yıl da stratejik adımlar atarak kurumumuzu daha güçlü bir yapıya ulaştırma hedefi doğrultusunda ilerleyeceğiz. Yenilikçi projeler ile büyümeyi, ülkemiz ve toplumumuz için değer yaratmayı sürdüreceğiz.

Bu alanlardan birinin yapay zeka çalışmaları olduğunun müjdesini vermek isterim. Sağlık teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sayesinde tüm dünyanın öncelikli gündem maddelerinden biri olan sağlık hizmetlerinde yapay zeka kullanımı konusunda ülkemize öncülük etmeye hazırlanıyoruz. 2019 yılında bu alandaki çalışmalarımıza hız vererek, yeni projeler ile hem tıp hem de bilim dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Tüm güçlü kurumlar gibi bizim de başarımızın en önemli kaynağı, yaptığımız işe inançla sarılan ve emekleriyle katkı sağlayan çalışanlarımız… Bu farkındalıkla öncelikle 20 bin kişilik büyük ailemize, ardından da kararlılıkla sürdürdüğümüz yolculuğa eşlik eden siz değerli paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

DR. MUHARREM USTA
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Faaliyetler

Şubat ayında gerçekleşen halka arz ile sermaye yapısını güçlendiren MLP Care, 2018’i daha güçlü bir şekilde tamamlamış, beklentilerin üstünde bir performans göstermiştir.

Halka Arz Sermaye Yapısını Güçlendirdi

Şubat 2018’de halka arzı gerçekleşen MLP Care,

 • Kurumsal kimliğini güçlendirmiş,
 • Bilinirlik ve tanınırlığını pekiştirmiş,
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini daha da pekiştirmiş,
 • Sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesini hızlandırmıştır.

Halka Arz Gelirlerinin Doğru Kullanımı

 • MLP Care, halka arzdaki sermaye artışından elde ettiği gelirlerin 600 milyon TL’lik kısmını net mali borçluluğunun azaltılması amacıyla mevcut yabancı para cinsinden alınmış mali borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanmıştır.
 • Böylece söz konusu borçlardan kaynaklanan finansman gideri ve kur farkı giderlerinin de azaltılması hedeflenmiştir.
 • Sermaye artışı sonucunda, şirketin finansal yapısı ve net kâr yaratma kapasitesi güçlendirilmiştir.

2018 Yılında 2 Yeni Hastane Açıldı

Mart ayında VM Medical Park Pendik Hastanesi’nin hasta kabulüne başlamasının ardından Mayıs ayında VM Medical Park Mersin Hastanesi’nin açılışı ile birlikte Şirket 25. yılında 31. hastanesini toplumun hizmetine sunmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Fiyatlarında Değişiklik Yapıldı

5 Temmuz 2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (“SUT”) fiyatlarında değişikliğe gidilmesi sonucunda, fiyat artışları ağırlıklı olarak özellikli kompleks tıbbi işlemlerde olurken, bazı ayaktan tedavilerde ise indirim gerçekleşmiştir.

Kur Sabitlemesi Yoluyla Döviz Kuru Riski Azaltıldı

MLP Care, 2019-2020 yıllarına ait Avro cinsinden kredi ve finansal kiralama ödemelerinin toplam 161 milyon Avro brüt anapara ve faiz borcunun %36’sı için kur sabitlemesi yapmıştır.

Kiralama Sözleşmelerinin Tamamı Türk Lirası’na Çevrildi

12 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında yapılan değişiklik ile menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk Lirası’na dönüştürülmesiyle ilgili karar yürürlüğe girmiştir. Bu kararname ile birlikte Ekim 2018 itibarıyla kira sözleşmelerinin tümü TL’ye çevrilmiştir.

Başlıca Göstergeler

2018 yılında MLP Care’in FAVÖK’ü önceki yıla göre %23,5 artış göstererek 505 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

MLP Care, 2018 yılını hedeflerinin üzerinde operasyonel performans sergileyerek ve halka arz sırasında yatırımcılara verdiği sözleri yerine getirmiş olarak tamamlamıştır.

NET SATIŞLAR MİLYON TL

* YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı

FAVÖK* MİLYON TL

* Düzeltilmiş

FAVKÖK* MİLYON TL

* Düzeltilmiş

Gelir Tablosu Ana Kalemleri

  2017 2018 Değişim
Net Satışlar (milyon TL) 2.576 3.132 %22
Faaliyet Kârı (milyon TL) 213 301 %42
Faaliyet Kâr Marjı %8,3 %9,6 138 baz puan
Net Kâr/ (Zarar) (milyon TL) (133) (104) (%22)
FAVÖK (milyon TL) 379 471 %24
FAVÖK Marjı %14,7 %15,0 34 baz puan
Düzeltilmiş FAVÖK (milyon TL) 409 505 %23
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı %15,9 %16,1 25 baz puan
Düzeltilmiş FAVKÖK (milyon TL) 598 748 %25
Düzeltilmiş FAVKÖK Marjı %23,2 %23,9 68 baz puan
Serbest Nakit Akımı (milyon TL) 299 50 (%83)

Bilanço Ana Kalemleri

  2017 2018 Değişim
Nakit ve Nakit Benzerleri (milyon TL) 218 223 %3
Toplam Varlıklar (milyon TL) 2.721 3.239 %19
Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar (milyon TL) 16 474 a.d.
Net Finansal Borç (milyon TL) 1.381 1.243 (%10)
Net Finansal Borç/Düzeltilmiş FAVÖK 3,4 2,5 (%27)

İş Modelimiz

MLP Care’in iş modeli dengeli bir ödeyici profiliyle desteklenirken şirket, hızlı ve kârlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir.

Kaliteli sağlık hizmetini erişilebilir fiyata sunmak amacıyla çıktığımız yolda, 26 yıllık deneyimle ilerlememizi sürdürüyoruz. Akademik kadro derinliği ve teknolojik altyapımızı harmanlayarak, Türkiye’nin sağlıklı geleceği için büyüyoruz.

Üniversiteler ve tıp okulları ile güçlü bağlar

 • Grup hastanelerinde doktor olarak hizmet veren 673 akademisyen (toplam doktorların %30’u)

Dünyaca tanınan operasyonel ve cerrahi üstünlük

 • Da Vinci Robotik Cerrahi uygulaması
 • Gamma Knife uygulaması

Portföy genelinde sınıfının en iyisi tıbbi kalite

 • JCI Akreditasyonu
 • Cerrahi Müdahalede Global SRC* Standardı ve üç merkezde “Mükemmeliyet Merkezi” ödülleri

*SRC: Surgical Review Corporation

En çağdaş altyapı ve teknolojik tesisler

 • 17 il, 31 hastane
 • 2.200’den fazlası doktor, 12.000’den fazlası bordrolu olmak üzere 20.000’in üzerinde toplam çalışan

Sürdürülebilir finansal büyüme performansı

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sistemi sayesinde büyüme
 • Gelir çeşitlendirmesi ve sağlık turizmi ile büyüme

MLP CARE Faaliyet Haritası

MLP Care, çok güçlü markası ve farklı segmentleri hedef alan geniş hizmet yelpazesi ile Türkiye’nin en büyük multidisipliner hastane grubudur.
OPERASYON HARİTASI
17 İl
31 Hastane

12 binden

fazla toplam bordrolu çalışan

2.200+

Grup hastanelerinde çalışan doktor sayısı

2018 YILINDA AÇILAN HASTANELER

VM Medical Park Pendik Hastanesi
Açılış: Mart 2018
Lokasyon: İstanbul

VM Medical Park Mersin Hastanesi
Açılış: Mayıs 2018
Lokasyon: Mersin

Vizyon, Misyon ve Değerler

İlk hastanemizle başlayan; yıllar içinde büyüyen, gelişen bir kurum olmamızın altında daha ilk adımda benimsediğimiz geniş vizyon yer alıyor.

Değerlerimiz

İnsana değer veririz, güvenilir olmak vazgeçilmezimizdir.

Sunduğumuz her türlü hizmetle fark yaratırız.

Bilimsel yaklaşımlara ve sürekli gelişime inanırız.

Çevik, hedef odaklı ve başarı azmi yüksek bir takımız.

Etik ilkelerimiz ve iş ahlakımızla örnek gösteriliriz.

Vizyon ve Misyon

MLP CARE’İN VİZYONU

Yurt dışında referans gösterilen, yurt içinde en çok tercih edilen özel sağlık kuruluşu olmak.

MLP CARE’İN MİSYONU

Tüm insanların sağlıklı bir hayat sürmesi için çalışırız.

Sertifikalar ve Ödüller

JCI (Joint Commission International) Akreditasyon Standartları

Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları

SRC Center of Excellence Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası

Surgical Review Corporation Centers of Excellence Ödülü

2019 Türkiye Bonds & Loans “Halka Arz/Sermaye Piyasası Yılın Anlaşması” Ödülü

TİM tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’nda Sağlık Kategorisi İkincilik Ödülü

MLP Care Strateji ve Yatırımcı İlişkileri

Tel: 0 212 227 55 55 - Faks: 0 212 227 23 28 - E-mail: investor@mlpcare.com

Bizi takip edin!