Yasal Sorumluluk

Bu web sitesinde yer alan bilgiler MLP Sağlık (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgilere dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Bu bilgiler Şirket’in güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgilere dayanır ancak Şirket bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu sitedeki içerik gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu içerikte yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve Şirket’in gerçek sonuçları, performansı ve başarılarının geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen veya ima edilen sonuçlar, performans ve başarılardan farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Burada Şirket gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.

Bu web sitesi satış için bir teklif veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güvence sağlamayabilir. Bu web sitesindeki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe tabidir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları ve diğer gerçek kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu içeriğin kullanımından ya da içerikten kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.